Pod jeho vedením vznikla ada unikátních zaízení, jmenovat meme první iMac G3, kter byl velmi oblíben hlavn díky svému unikátnímu designu, zapomenout ovem nesmíme ani na legendární pehrávae iPod, které se pynily celosvtové popularit.

Na podrobnosti se informujte u operátora.