Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o vech zmnách v rezervaci nebo jejím zruení písemn.

Klamovka je sice trochu malá, ale neobyejn pátelská.